AVBESTILLING AV KJØRETIME ELLER KURS

AVBESTILLING AV KJØRETIME ELLER KURS

Avbestilling må gjøres senest ett virkedøgn før timen starter. For mandagstimer må avbestilling være hos oss innen 1500 fredagen før. Obligatoriske temaer har syv virkedøgns avbestillingsfrist. Gjøres avbestillingen senere enn dette, må du betale for timen i sin helhet. Ved sykdom kan fremvist legeerklæring godkjennes/være gyldig fravær dersom lærer får beskjed innen timen/kurset starter. Sykemelding må leveres kontoret innen 7 dager. Lærer og elev har begge 15 min gjensidig venteplikt etter at timen har begynt, men ved obligatoriske timer og kurs må du møte presis. Dersom du kommer for sent til obligatorisk time/kurs risikerer du at du ikke får deltatt, men vil likevel bli belastet for plassen.

 

Betaling Opplæringen skal betales samtidig som den skjer. Vi har ikke mulighet til å gi kreditt. Du kan betale med kort på kontoret, med vips eller via Tabselev. Vi kan også sende faktura på epost fra vårt elevsystem i forkant. Dersom du er under 18 år må du oppgi epostadresse til foresatt.

 

Skolen vil ikke la deg gå opp til praktisk prøve/førerprøve dersom du ikke er à jour med betaling. Eventuelle kostnader/gebyrer i forbindelse med at den praktiske prøven ikke blir kjørt tilfaller eleven.

 

Med hilsen

 

Frode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere nyheter

Hvem er vi?

Les mer